Farmanian etäproviisoripalvelut

Farmania on työntekijöiden talo, joka palvelee apteekkeja ympäri Suomea. Kokemuksemme ansiosta ymmärrämme asiakkaidemme haasteet ja löydämme niihin kustannustehokkaat ratkaisut. Farmanian etäproviisoripalvelu on nykyaikainen palvelumuoto, jonka ansiosta apteekin kallisarvoista aikaa ja resursseja vapautuu muun muassa asiakaspalveluun sekä muihin liiketoiminnan kannalta tärkeisiin tehtäviin. 

 

Etäproviisoripalveluiden edelläkävijä

Lähdemme liikkeelle aina asiakkaan tarpeista. Tarvekartoituksen perusteella tarjoamme apteekille yksilöllistä palvelua. Teemmekin yhteistyötä sekä projektikohtaiseksi lyhyemmissä toimeksiannoissa, että laajemmissa kokonaisuuksissa. Tärkeintä meille on vastata aina apteekin kulloiseenkin tarpeeseen. 

''Minulla ei uutena apteekkarina ollut aikaa perehtyä tietosuojan tilanteeseen apteekissa, kun proviisorimme jäi äitiyslomalle. Farmanialta sain hyvän selvityksen tietosuojan nykytilasta sekä ehdotukset jatkoa varten, myös uusimmat vaatimukset huomioiden.''
Tuija Tuikkanen, Pihtiputaan apteekki
Designer

Haluamme olla apuna apteekin laatutyön arvioinnissa ja suunnittelussa. Laatuarvioinnin avulla voimme tarkastella apteekin nykyhetken toimintaa, määrittää suuntaa ja miettiä kehittämiskohteita. 

Olemme mukananne myös apteekin sisäisen tarkastuksen toteuttamisessa. Kokeneiden proviisoreidemme ansiosta varmistamme, että apteekin toiminta täyttää viranomaisvaatimukset.  

Etäproviisorimme avulla varmistutte siitä, että apteekkinne toiminnan kannalta välttämättömät toiminta- ja työohjeet ovat ajan tasalla. Päivitämme ja teemme tarvittavat muutokset ohjeisiin ja huolehdimme siitä, että henkilökunta työskentelee sovittujen ohjeiden mukaisesti. Tarvittaessa koulutamme henkilöstölle ajantasaiset tiedot aiheen ympäriltä.

Toimintaohjeiden päivityksessä käymme läpi apteekin olemassa olevia toimintaohjeita ja teemme arvion niiden ajantasaisuudesta. 

Etäproviisorimme ylläpitää aktiivista dialogia apteekin kanssa muun muassa säännöllisillä etätapaamisilla.

Projektin jälkeen apteekilla on yhtenäiset, ajantasaiset ja viranomaisvaatimukset täyttävät toimintaohjeet.  

Tietosuoja-asioihin perehtynyt etäproviisorimme tekee kartoituksen apteekin tietosuojan nykytilasta. Kartoituksen perusteella annamme toimenpide-ehdotukset, joiden pohjalta apteekin on helppo tehdä vaadittavat muutokset ja varmistua siitä, että tärkeät tietosuoja-asiat ovat ajan tasalla.

Pidämme huolen siitä, että nimetyt vastuut on jaettu apteekissa asianmukaisesti, ja että apteekin tietosuojaan liittyvät dokumentaatiot ovat ajan tasalla. Lisäksi suunnittelemme asiakkaan kanssa tietosuojan vuosikellon, ja sen tehtävien toteutumisen seurannan.

Kokenut etäproviisorimme auttaa apteekkianne työvuorosuunnittelussa, jolloin säästätte kallisarvoista aikaanne muihin apteekin tärkeisiin tehtäviin.

Apteekin työvuorolistojen tekeminen ulkoistettuna mahdollistaa työskentelyn rauhassa ja yhtäjaksoisesti, jolloin ajankäyttönne tehostuu ja virheiden riski vähenee. 

Ulkopuolisena toimijana pystymme tarkastelemaan työvuoroja tasapuolisesti, mutta ottamaan huomioon myös apteekin ja henkilökunnan erityistarpeet.

Työvuorojen suunnittelussa tehdään yhteistyötä apteekin kanssa. Apteekki tiedottaa etäproviisorille poikkeuksista (kuten kampanjaviikot), jolloin työvoiman tarve saattaa olla suurempi tavanomaiseen työviikkoon nähden. Näin etäproviisorimme osaa reagoida työntekijätarpeeseen työvuorosuunnitelua tehdessään.

Fimean vaatimuksen mukaan verkkoapteekki tulee tarkastaa vuosittain apteekkarin tai apteekkarin määrämän proviisorin toimesta. Verkkoapteekin toimintaan perehtyneen etäproviisorimme avulla varmistut siitä, että verkkoapteekkinne toimii viranomaisvaatimusten mukaan. Etänä suoritettavassa verkkoapteekin tarkastuksessa tulee olla mukana apteekin verkkoapteekkitoiminnasta vastaava henkilö.

Asiantuntijamme tarkastelee verkkoapteekin toimintatapoja sekä viranomaisvaatimusten täyttymistä. 

Tarkastuksen perusteella etäproviisorimme laatii tarkastusraportin, jonka perusteella apteekki voi helposti tehdä muutoksia verkkoapteekkitoimintaansa.

Etäproviisori työvuorosuunnittelu Farmania

Kiinnostuitko Farmanian etäproviisoripalvelusta?

Ota yhteyttä tai täytä yhteydenottolomake.