Farmanian etäproviisoripalvelut

Farmania on työntekijöiden talo, joka palvelee apteekkeja ympäri Suomea. Kokemuksemme ansiosta ymmärrämme asiakkaidemme haasteet ja löydämme niihin kustannustehokkaat ratkaisut. Farmanian etäproviisoripalvelu on nykyaikainen palvelumuoto, jonka ansiosta apteekkarin tai proviisorin aikaa ja resursseja vapautuu muun muassa asiakaspalveluun sekä muihin liiketoiminnan kannalta tärkeisiin tehtäviin. 

 

Etäproviisoripalveluiden edelläkävijä

Lähdemme liikkeelle asiakkaan tarpeen kartoituksesta, jonka perusteella voimme tarjota apteekille yksilöllistä palvelua. Teemme yhteistyötä sekä projektiluontoisissa toimeksiannoissa että laajemmissa kokonaisuuksissa, aina apteekin kulloiseenkin tarpeeseen vastaten. 

Haluamme olla apuna apteekin laatutyön arvioinnissa ja suunnittelussa. Laatuarvioinnin avulla voimme tarkastella apteekin nykyhetken toimintaa, määrittää suuntaa ja miettiä kehittämiskohteita. 

Olemme mukananne myös apteekin sisäisen tarkastuksen toteuttamisessa. Kokeneiden proviisoreidemme ansiosta varmistamme, että apteekin toiminta täyttää viranomaisvaatimukset.  

Etäproviisorimme avulla varmistutte siitä, että apteekkinne toiminnan kannalta välttämättömät toiminta- ja työohjeet ovat ajan tasalla.

Toimintaohjeiden lähtötilanteen kartoituksessa käymme läpi apteekin olemassa olevia toimintaohjeita ja teemme arvion niiden ajantasaisuudesta. Päivitämme ja teemme tarvittavat muutokset ohjeisiin ja huolehdimme siitä, että henkilökunta työskentelee sovittujen ohjeiden mukaisesti.

Projektin jälkeen apteekilla on yhtenäiset, viranomaisvaatimukset täyttävät toimintaohjeet.

Tietosuoja-asioihin perehtyneet etäproviisorimme auttavat erilaisissa tietosuojaprojekteissa apteekin tarpeen mukaan.

Tietosuojakartoituksessa etäproviisorimme tarkastelee apteekin tietosuojatyön nykytilaa ja laatii selkeän raportin, jonka pohjalta apteekin on helppo tehdä vaadittavat muutokset ja varmistua tärkeiden tietosuoja-asioiden ajantasaisuudesta. Autamme myös tietosuojadokumenttien päivittämisessä, yksittäin tai suurempina kokonaisuuksina.

Apteekin työvuorolistojen tekeminen ulkoistettuna mahdollistaa työskentelyn rauhassa ja yhtäjaksoisesti, jolloin ajankäyttönne tehostuu ja virheiden riski vähenee.

Ulkopuolisena toimijana pystymme tarkastelemaan työvuoroja tasapuolisesti, mutta ottamaan huomioon myös apteekin ja henkilökunnan erityistarpeet.

Työvuorojen suunnittelussa tehdään yhteistyötä apteekin kanssa. Apteekki tiedottaa etäproviisorille henkilöstön työvuorotoiveista ja poikkeuspäivistä, jolloin työvoiman tarve saattaa olla suurempi tavanomaiseen työviikkoon nähden. Näin etäproviisorimme osaa reagoida työntekijätarpeeseen työvuorosuunnittelua tehdessään.

Fimean vaatimuksen mukaan verkkoapteekki tulee tarkastaa vuosittain apteekkarin tai apteekkarin määrämän proviisorin toimesta. Verkkoapteekin toimintaan perehtyneen etäproviisorimme avulla varmistut siitä, että verkkoapteekkinne toimii viranomaisvaatimusten mukaan. Etänä suoritettavassa verkkoapteekin tarkastuksessa on etäproviisorin lisäksi mukana apteekin verkkoapteekkitoiminnasta vastaava henkilö.

Asiantuntijamme tarkastelee verkkoapteekin toimintatapoja sekä viranomaisvaatimusten täyttymistä. 

Tarkastuksen perusteella etäproviisorimme laatii tarkastusraportin, jonka perusteella apteekki voi helposti tehdä muutoksia verkkoapteekkitoimintaansa.

Kiinnostuitko Farmanian etäproviisoripalvelusta?

Ota yhteyttä asiakasvastaavaamme.