fbpx
Branschen erbjuder mångsidiga möjligheter, med stor valfrihet i fråga om arbetsplats. Själv uppskattar jag möjligheten att kunna bestämma när jag ska arbeta och vara ledig.
Kaisu M
Arbetet hos Farmania är mycket medarbetarcentrerat. Man lyssnar på medarbetarna och bryr sig verkligen om dem.
Sami E
I det här jobbet gillar jag tanken på att man ber mig att arbeta på ett apotek och verkligen hjälpa till med min insats. Jag känner att jag är viktig och att mitt arbete betyder något. Därför har min arbetsglädje vuxit massor. Jag har verkligen lärt mig mycket nytt under ...
Helena B
Till exempel under Farmania-kvällarna är atmosfären avslappnad och varm. Det är också i övrigt lätt att kontakta chefen och arbetskompisarna här.
Martti H
Själv ska jag precis påbörja specialiseringsstudier inom apoteks- och sjukhusarbete och jag får studera med koppling till Farmania. Jag frågade om den möjligheten och de gav mig grönt ljus omedelbart.
Kaisu M

Vill ni optimera resurstilldelningen i fråga om personal och få ökad flexibilitet i planeringen av arbetsschemat? Behöver ni någon som kan hoppa in för semestrar, säsongsruscher, sjukfrånvaro eller föräldraledighet? Farmanias bemanningstjänst är en snabb, kostnadseffektiv och riskfri lösning när ni behöver medarbetare på ert apotek. Vår tjänst är flexibel och anpassar sig efter längden på behovet av arbetskraft och hur mycket arbetskraft som behövs. Därmed blir det enkelt att reagera på ändringar i behovet av arbetskraft.

Vår tjänst skräddarsys precis enligt personalbehovet på ert apotek och ni får medarbetare precis när och för den tid ni behöver det. Ni betalar bara för de timmar som personalen har arbetat och sparar tid genom att låta oss sköta det administrativa i fråga om anställningen.

Våra yrkeskunniga, säljorienterade och vänliga medarbetare hjälper er i alla situationer då ni behöver extra personal. Kontakta oss så kontrollerar vi tillsammans hur vi bäst kan hjälpa ert apotek att uppnå sina mål!

Hos Farmania får ni:
• Utmärkt leveranssäkerhet
• Förmånliga priser
• Stadig, apoteksspecifik personal
• Personlig och flexibel service

Farmania sköter bl.a. om medarbetarnas:
• Anställningsförmåner
• Arbetskläder
• Utbildning
• Premier för pensions-, socialskydds- och arbetslöshetsförsäkring
• Försäkringar
• Arbetshälsovård
• Semestrar
• Sjukledigheter
• Moderskaps-, faderskaps- och föräldraledigheter
• Övriga ledigheter/önskemål
• Rekreationsevenemang
• Arbetstidsförkortningar för söckenhelger

Provisorstjänst

Med Farmanias provisorstjänst får ni stöd för chefsuppgifter, utveckling av apotekets tjänster och utbildning av personalen.

De provisorer som arbetar hos Farmania har kunskaper och yrkesskicklighet inom t.ex. utveckling av kundtjänstens kvalitet, upprättande av instruktioner för verksamheten och arbetet, planering av arbetsschema, sälj- och marknadsföringsfrämjande åtgärder samt i skötsel av apotek.

Våra provisorer kommer gärna och hjälper till, både med projektrelaterade uppgifter och för kort- eller långtidsvikariat.

Exempel på provisorstjänsten:
• Utveckling av kundtjänstens kvalitet och rådgivningen i läkemedelsfrågor
• Upprättande och uppdatering av instruktioner
• Upprättande av arbetsanvisningar och verksamhetsmodeller
• Planering av arbetsschema och daglig arbetsfördelning
• Ledning och utveckling av försäljningen
• Utveckling av marknadsföring
• Grundande av webbapotek
• Uppdatering av webbplats
• Utbildning av personalen
• Agerande som ansvarig för läkemedelsinformation på apoteket
• Studentvägledning
• Utveckling och instruktioner för apotekets dataskyddsfrågor
• Lageradministration (åtgångsanpassning, uppdatering av hyllordning/produktsortiment)
• Kontrolltjänst för medicinering
• LHKA-tjänst (helhetsbedömning av läkemedelsbehandling)
• Fungera som apoteksskötare då apotekaren är frånvarande
• Utveckling av medarbetarnas trivsel på arbetet
• Planering och genomförande av utvecklingssamtal med personalen