fbpx

Farmania tillhandahåller såväl säljorienterade, målinriktade och glada försäljningsrepresentanter som yrkeskunniga specialister för expertuppdrag med god kännedom om läkemedelsbranschen. Farmania tillhandahåller ett omfattande urval representant- och konsulttjänster för både läkemedelsföretag och andra aktörer inom branschen. Vi ser till att våra kunders läkemedelsmarknadsföring fungerar och är säker.

Representation, försäljning och marknadsföring
• Läkemedelsrepresentation
• Produktlansering, kampanjplanering och genomförande av kampanjer

Försäljningstillstånd
• Ansökningar om försäljningstillstånd, ändring av tillståndet, förnyande av tillstånd samt om överföring av tillståndsinnehavare
• Uppdateringar av produktresuméer och märkningar på förpackningar samt av bipacksedlar
• Uppdateringar av databaser
• Upprätthållande och helhetsansvar för produkter

Kvalitetskontroll
• Ansvarighet
• Rapportering av produktfel och kontaktpersonsfunktion
 

Läkemedelssäkerhet
• Dagliga uppgifter inom läkemedelssäkerhet
• Kontaktpersonsfunktion