fbpx

Farmanialla työskentely on erittäin työntekijälähtöistä. Työntekijöitä kuunnellaan ja heistä välitetään oikeasti.