Tarvitsenko koodarin ja kuinka paljon maksaa? – Yleisimpiä kysymyksiä verkkoapteekin perustamisesta

Verkkoapteekin perustamiseen liittyy monesti huolenaiheita ja pelkoakin. Enimmäkseen kuitenkin innostusta, mikä on aina ilo huomata meidänkin asiakasprojekteissamme. Yleisimmät kysymykset verkkoapteekin perustamisesta liittyvät epätietoisuuteen ja huoleen siitä, onko apteekilla tarpeeksi resursseja ja osaamista verkkopalvelun pyörittämiseen. Milloin liiketoiminta muuttuu alkuinvestointien jälkeen kannattavaksi? Tarvitseeko apteekin osata koodata, jotta verkkoapteekin perustaminen ja pyörittäminen on mahdollista? Mistä tiedämme, että toimimme Fimean ohjeita noudattaen?

Apteekkiala on voimakkaasti säädeltyä, ja säätely ulottuu myös apteekin verkkopalvelutoimintaan. Verkkoapteekin perustamisessa tulee ottaa huomioon seikkoja, jotka liittyvät muun muassa lääke- ja hintaneuvonnan antamiseen, lääkkeiden lämpötilan seurantaan, verkkosivujen ylläpitoon sekä toimitusten pakkaamiseen ja lähettämiseen. Vain muutaman mainitakseni.

Voisin väittää, että näissä säädöksissä ja valtavassa ohjeviidakossa on jo useampi kompastuskivi, johon apteekin verkkokauppaprojekti helposti tyssää. Alkuinvestointi tuntuu usein hurjalta ja henkilökunnan resurssitkin mietityttävät.

Älä kuitenkaan lannistu ja jää yksin! Kysy kollegoilta, meiltä tai vaikkapa Apteekkariliitolta neuvoa ja apua. Suomessa on jo monta toimivaa verkkoapteekkia, joten suurin osa mielen päällä olevista asioista on jo varmasti kertaalleen ratkaistu.

Keräsin tähän muutamia yleisimpiä oletuksia ja huolia, joita keskusteluissa usein nousee esille.

Kuluja syntyy muun muassa Fimean ennakkoilmoituksesta, verkkoapteekkialustasta, logistiikkapartnereista sekä maksupalveluntarjoajista.

1. Verkkoapteekin perustaminen on kallista eikä toiminta ole kannattavaa

Monellekaan ei tule varmasti uutisena, että verkkoapteekin perustaminen ei ole ilmaista. Kertyvät kustannukset ovat toiselle pääsyy verkkoapteekkitoiminnasta jättäytymiselle ja toiset taas näkevät kustannukset investointina tulevaisuuteen.

Kuluja syntyy muun muassa Fimean ennakkoilmoituksesta, verkkoapteekkialustasta, logistiikkapartnereista sekä maksupalveluntarjoajista. Lisäkustannuksia syntyy mahdollisesti myös noutolokerikon hankkimisesta sekä henkilökunnan koulutuksista ja toki verkkoapteekin perustamiseen käytetystä ajasta.

Jotta kustannukset saadaan katettua, on äärimmäisen tärkeää miettiä markkinointisuunnitelma verkkokaupan avaamiselle. Mitä markkinoidaan, missä, kuinka usein ja millä keinoin? Ja ennen kaikkea, mikä on juuri teidän kohdeyleisönne?

En siis aivan purematta nielisi oletusta, että verkkoapteekkitoiminnan pyörittäminen ei ole lähtökohtaisesti kannattavaa. Helppo tie se ei välttämättä ole ja oikotietä onneen on harvoin tarjolla. Markkinointiin tulisi kuitenkin satsata resursseja jo verkkoapteekin perustamista suunnitellessa. Harva tulee löytämään tietään verkkoapteekkiinne, jos ette näy jokaisessa mahdollisessa kanavassa. Ja usein!

Mietityttääkö verkkoapteekin markkinointi? Mitä somessa saa sanoa ja mitä ei? Kysy meiltä lisää ja tutustu Farmanian some-palveluihin! Me autamme sinut alkuun!

2. Saako reseptilääkkeitä tilata verkkoapteekista, ja saanko mennä asiakkaan Reseptikeskukseen?

Kyllä! Reseptilääkkeitä on mahdollista tilata verkkoapteekista! Ja kyllä! Reseptilääketilauksen yhteydessä asiakas on antanut luvan Kela- ja reseptitietojen tarkasteluun.

Reseptilääkkeiden tilaaminen vaatii aina asiakkaan vahvan tunnistautumisen ja lääkeneuvonnan antamisen puhelimitse. Tilauksesta ei myöskään pääse eteenpäin ilman, että suostumus Kela- ja reseptitietojen tarkasteluun annetaan. Apteekin ei siis varsinaisesti tarvitse kantaa huolta, sillä järjestelmä on niin viisas, ettei asiakas pääse tilauksessa eteenpäin ilman jokaisen oleellisen suostumuksen antamista.

Eniten Apteekkariliiton eApteekkipohjan kanssa pelanneena voinkin todeta, että asia on tehty varsin helpoksi apteekille.

3. Tarvitsenko koodaria, jotta voin pystyttää verkkoapteekin?

Tämä kysymys nousee usein keskusteluissa esille. Vastaus on, että et tarvitse! Ainakaan, jos käytössäsi on Apteekkariliiton verkkoapteekkialusta.

Ollakseni rehellinen, eApteekki-alusta on tehty sen verran helpoksi, että oikeastaan kuka tahansa vähääkään tietokoneista ymmärtävä osaa sitä käyttää. Mutta sitä en sano, etteikö alustan opettelu veisi aikaa! Kyllä se vie ja vaatii hiukan innostustakin, jotta ymmärtää kaikkien toiminnallisuuksien päälle.

Lue lisää verkkoapteekin perustamispalvelustamme!

4. Kuinka paljon aikaa ja resursseja verkkoapteekin perustaminen ja pyörittäminen vie?

Apteekin on usein vaikea etukäteen miettiä henkilökunnan riittävyyttä, tiloja ja aikaresursseja verkkoapteekin perustamiselle ja pyörittämiselle.

Yleisin ohjeeni apteekeille on: älä jätä perustamisprosessia ja verkkoapteekin pyörittämistä yhden tai kahden ihmisen varaan.

Verkkoapteekkityöryhmään suositellaan valjastettavaksi ainakin 2-3 työntekijää. Aiheeseen perehtyminen kun vie aikaa, ja apteekin toiminnan kannalta kivijalan pyörittäminen on useimmiten se, mihin ensisijassa varataan resursseja.

Jos jokainen vaihe perustamisessa sujuu jouhevasti ja ongelmitta, ja vähintään yksi henkilökunnasta saa käyttää useamman työtunnin viikostaan projektin vetämiseen ja verkkokauppa-alustan opiskeluun, on verkkokauppa mahdollista perustaa jopa kahdessa kuukaudessa. Usein projektiin kuluu kuitenkin kauemmin aikaa, joten kello kaulassa verkkoapteekkia ei kannata lähteä perustamaan.

Parhaimmillaan verkkoapteekki tuo monipuolisuuttaa apteekkihenkilökunnan työnkuvaan, ja avaa aivan uuden väylän asiakaspalvelulle.

Me Apteekin Digituessa autamme teitä, kun verkkoapteekin perustaminen tulee ajankohtaiseksi!