Koulutuspäällikölle tärkeintä on innostua ja innostaa

Farmanian koulutuspäällikkönä toimiva proviisori Heidi Uronen pitää huolen siitä, että erilaisissa tehtävissä toimivien farmanialaisten osaaminen vastaa alan muuttuviin tarpeisiin. Erityisen iloinen Heidi on uusista, jatkuvasti kehittyvistä oppimisympäristöistä sekä osaamisen kehittämisen merkittävästä roolista yrityksen uudessa strategiassa.

Vuonna 2015 proviisoriksi valmistunut Heidi Uronen työskenteli kuopiolaisessa apteekissa, kun kipinä uuden oppimiseen ja oman osaamisen jakamiseen voimistui. Samaan aikaan apteekkialalla alkoi olla merkkejä siitä, että farmasistit kaipaavat uudenlaista ja innostavaa tukea ammattitaitonsa hyödyntämiseen.

Mielenkiinto alan ammattilaisten motivaation ja osaamisen kehittämiseen kuljetti Heidin kohti uusia haasteita, kun hän päätti hakea avointa koulutuspäällikön paikkaa Farmanialla vuonna 2019.

Kuluneiden vuosien mittaan Heidi on toiminut jatkuvana tukena työntekijöiden arjessa ja on aina valmiina auttamaan, kun koulutuspäällikön osaamista tarvitaan.

Monipuolinen rooli antaa paljon myös itselle

Koulutuspäällikön tärkeimpiä piirteitä listatessaan Heidi painottaa halua innostaa muita. Tämän hän nimeääkin yhdeksi vaikuttavimmista asioista, sillä sinnikkäällä ja aurinkoisella otteella osaamisen kehittäminen voi todella kasvaa uusiin mittoihin. ”Haluan ajatella, että pystyn lisäämään työssä viihtymistä sen kautta, että jokainen pääsee kehittämään itseään ja innostumaan omasta osaamisestaan”, Heidi kertoo.

’’Pidän erityisen tärkeänä, että tiedän mitä apteekkimaailmaan oikeasti kuuluu, sillä siitä ei voi pysyä perässä pelkästään lukemalla’’

Työssä tarvitaan myös ripaus esiintymishalua, sillä roolissa ollaan jonkin verran näkyvillä. ’’Totta kai esiintyminen aina jännittää, koulutat sitten mitä tahansa asiaa toisille. Mutta vaikka puhuminen esimerkiksi teemailloissa opiskelijoiden edessä saattaa jännittää, se on silti hirveän kivaa.’’

Teemaillat ja opiskelijayhteistyö onkin Heidin mielestä hauskaa vastapainoa muulle työlle, sillä tilaisuuksissa pääsee tekemään yhteistyötä idearikkaiden, tulevien alan ammattilaisten kanssa.

Heidi Farmanian koulutuskiertueella 2024.

Erityisesti opiskelijoiden kanssa käydyt keskustelut ja yhteistyökumppaneiden kera järjestetyt teemaillat tuovat arkeen tuoreita näkökulmia. Heidi on halunnut pysyä myös mukana apteekkimaailman muutoksissa käytännön tasolla, joten vastuuroolinsa lisäksi työnkuvaan kuuluu myös säännöllistä työtä apteekin tiskin takana. ’’Pidän tärkeänä, että tiedän mitä apteekkimaailmaan oikeasti kuuluu, sillä siitä ei voi pysyä perässä pelkästään lukemalla’’, Heidi toteaa.

Jatkuvaa osaamisen kehittämistä Farmanialla

Kaksi vuotta sitten Farmanialla huomattiin, että työelämän muuttuessa myös talon sisäisessä osaamisen kehittämisen prosessissa on päivitettävää. Tästä alkoi vuoden mittainen kehitystyö, jonka lopputulos näki päivänvalon syksyllä 2023. ’’Tämän projektin kautta pääsimme hahmottelemaan osaamisen kehittämisen suuntaviivoja niin, että se tukee sekä meidän työntekijöiden oman osaamisen kehittämistä että samalla yrityksen strategiaa ja yhteisiä tavoitteita’’, Heidi kertoo.

’’Tarkoituksena on kartoittaa ja tukea työntekijän osaamisen kehittymistä ja ammatillista kasvua sekä edesauttaa työntekijän motivaatiota ja työssä viihtymistä’’

Osaamisen kehittämisen prosessin kautta tarkastellaan Farmanian henkilöstön osaamisen tilaa ja sitä, millaista osaamista talon sisältä jo löytyy ja millaista osaamista tarvitaan lisää. Heidi korostaa, että ammattitaidon kehittäminen on sekä työntekijän itsensä, että Farmanian etu.

’’Tarkoituksena on kartoittaa ja tukea työntekijän osaamisen kehittymistä ja ammatillista kasvua sekä edesauttaa työntekijän motivaatiota ja työssä viihtymistä’’, Heidi summaa. Yhtenä tärkeänä elementtinä Heidi mainitsee myös kehityskeskustelut, jotka ovat tärkeä työkalu jokaisen henkilökohtaisessa osaamisen kehittämisessä.

Heidi kuvattuna Farmanian toimistolla 2023.

Vuonna 2024 osaamisen kehittäminen on valtavassa roolissa koko yrityksen tasolla. Farmanian työntekijöille on otettu käyttöön Pharmaca Academy 360 – ja Eduhouse-koulutuspalvelut, jotka tukevat oppimista arjessa. Suunnitelmissa on osallistua myös jokavuotisille Farmasian Päiville, yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettuja koulutustilaisuuksia, aktiivista apteekkiohjelmistojen kouluttamista sekä yhteisöllistä osaamisen kehittämistä ja jakamista toukokuussa 2024 järjestettävässä Farmaniapäivässä.

Haastattelun aikaan suunnitelmissa siintää jo nyt käynnistynyt farmanialaisille järjestettävä koulutuskiertue, josta Heidi kertoo odottavin tunnelmin: ”Olen erityisen innoissani siitä, että pääsen tapaamaan farmanialaisia kiertueella. Koska me toimimme ympäri Suomea ja työskentelen itse Helsingistä käsin, on ihan mahtavaa päästä näkemään kaikkia kasvotusten. On tärkeää, että pysymme toisillemme tuttuina välimatkoista huolimatta”.

Farmanian koulutusohjelmat työelämän eri vaiheissa

Heidillä ja Farmanialla on myös vuosien kokemus koulutusohjelmien järjestämisestä. Jo Farmanian alkutaipaleella luoduista, asiakaspalvelupainotteisista koulutuksista on vuosien mittaan muovautunut kaksi timanttista kokonaisuutta, joiden kautta Heidi on päässyt kouluttamaan useita kymmeniä motivoituneita ammattilaisia.

Kolmannen vuoden farmasian opiskelijoille suunnatusta Mahdollisuuksista menestykseen -koulutusohjelmassa Heidi on päässyt vetämään pian valmistuville opiskelijoille mm. CV- ja LinkedIn-klinikkaa. ’’Oma, vähän päivitystä vaativa LinkedIn-profiili toimi mainiona esimerkkinä koulutuksessa’’, Heidi nauraa.

Paluuta alalle suunnitteleville farmasisteille tarkoitettua Takaisin Apteekkityöhön- koulutusta on järjestetty nyt neljän vuoden ajan. ’’Suuren kysynnän myötä se pidettiin yhtenä vuonna jopa kaksi kertaa’’, Heidi täsmentää. Koulutuksen taustalla on tärkeä ajatus varmistaa osaajien riittävyys apteekkialalla.

’’Meidän tehtävänämme on innostaa farmasisteja takaisin apteekkiin ja tukea heitä, jotta työhön paluu olisi mahdollisimman helppoa ja sujuvaa.’’

Kuten Heidi tiivistää, koulutusohjelmaan osallistuneiden viesti onkin selkeä: Isoimmat kiitokset ovat olleet, että paluu apteekkiin ei olisi ollut edes mahdollista ilman koulutusohjelmaa.

Heidin mieleen on jäänyt useita hyviä esimerkkejä alalle palaavista apteekkilaisista, joista on saatu leivottua rautaisia ammattilaisia koulutusten myötä. ’’Joskus on ehkä jopa vähän hirvittänyt se aika, miten pitkään henkilö on ollut poissa apteekkityöstä. Kuitenkin omalla motivaatiolla ja koulutusohjelman avulla paluu apteekkityön timanttiseksi osaajaksi on ollut mahdollista.’’

’’Farmasian alan ihmiset ovat ihan tosi rautaisia ammattilaisia’’

Myös koulutuspäällikön omaa osaamista on tärkeää kehittää jatkuvasti, ja yhtenä mielenkiintoisena haasteena Heidi näkeekin Farmanian lääke- ja terveysalan palveluiden tiimin kouluttamisen, joka ei ole hänelle itselleen sitä ominta aluetta. ’’Talon sisällä on niin paljon erilaisia osaamisprofiileja, että kaikkien koulutuspäällikkönä toimiminen pitää kyllä mielen virkeänä’’, Heidi hymyilee.

’’Haluankin kannustaa jokaista kehittämään omaa osaamistaan. Farmasian alan ihmiset ovat ihan tosi rautaisia ammattilaisia, ja haluankin osaltani rohkaista jokaista käyttämään omaa ammattitaitoaan ja innostumaan omasta osaamisestaan jokaisessa asiakaskohtaamisessa.’’


Teksti: Iiris Hämäläinen

Artikkelikuva: Illusia Photography, Iida Salenius

Seuraa meitä somessa